Gevelreiniging

Onder gevelreiniging verstaan we het schoonmaken van buitenmuren en reinigen van gevels dewelke vervuiling en aantasting tonen door erosie en verwering. Maar waarom is het reinigen van muren belangrijk en op welke manier kan een gevelreiniging uitgevoerd worden door een gevelreiniger?

Wanneer gevel reinigen

Een gevelreiniging dient doorgevoerd te worden op sterk vervuilde buitengevels die nog in goede staat zijn. Zijn ze in zeer slechte staat, dan dient eerst een gevelrenovatie uitgevoerd te worden. In het geval dat een gevelrenovatie teveel zou kosten, de gevels in zeer slechte staat zij en niet geïsoleerd zijn, dan opteer je het best om een gevelbekleding te plaatsen.

Waarom gevelreiniging?

Het uitvoeren van een gevelreiniging heeft tal van voordelen. Eerst en vooral oogt een vervuilde gevel niet mooi. De gevel komt onverzorgd over en kan leiden tot overlast in de straat. Bovendien is de geven een voedingsbron voor organisch materiaal zoals onkruid en planten, denk maar aan groei van klimop, mossen, algen en onkruid. Vervuilde gevels zetten ook meer tot het aanbrengen van graffiti en vandalisme.

Gratis offerte gevelreiniging

Een vervuilde gevel verlaagt ook het wooncomfort. Door de aanslag van organisch materiaal, vuil en stof kan een baksteen buitengevel op termijn microscopische kleine haarscheurtjes vertonen. Regenslag en vocht zullen er op termijn voor zorgen dat baksteen muren beginnen afbrokkelen en voegwerk komt los te zitten. Indien er geen preventief onderhoud of bescherming wordt aangebracht, zal dit ook het comfort binnenshuis beïnvloeden. Vervuiling kan immers de muurisolatie aantasten, de spouw vervuilen en zorgen voor een onaangename geur. Hierdoor gaat het rendement van de woning verloren, door warmteverlies met meer verwarmingskosten tot gevolg. Grijp je niet op tijd in, dan kan het zijn dat de volledige muurisolatie dient vervangen te worden.

Tenslotte verhoogt een propere en gezonde gevel de waarde van de woning.

Reinigen, herstellen & beschermen

Over het algemeen gaat men 3 stappen ondernemen om de buitengevel terug een frisse look te geven. Afhankelijk van het materiaal dat vervuilt is, gaat men kiezen uit een bepaalde reinigingstechniek dat ervoor zorgt dat het materiaal na de reiniging niet te poreus wordt en zijn oorspronkelijke oppervlaktestructuur / kleur behoudt. Na het reinigen gaat men een gevelrenovatie uitvoeren, hierbij gaat men bepaalde delen van de gevel herstellen, denk maar aan het herstellen van voegwerk. Ten laatste gaat men de gevel beschermen. De bescherming kan bestaan uit een waterafstotende laag of uit een gevelbekleding.

Soorten gevelreiniging

Afhankelijk van de soort ondergrond & aard van vervuiling bestaan er een aantal reinigingstechnieken. Hierbij gaat men gebruik maken van straalwerken of reinigen op waterbasis. Men spreek ook over zachte gevelreiniging ( stomen, nevel... )  en harde gevelreiniging ( zandstralen, chemisch...).

 • Reinigen door stralen: bij straalwerken worden water en kleine granulaten met hoge druk tegen een vervuilde ondergrond gespoten. Is geschikt voor sterk vervuilde gevels.
 • Reinigen op waterbasis: reinigen van gevels op waterbasis zoals stoom of hogedruk spuiten van water. Is geschikt voor sterk mild vervuilde gevels.
 • Door middel van water, lucht en een straalmiddel ( kalk, garnet, olivinezand, glasparel ) kan men matige tot zware vervuiling via lage druk verwijderen. Ideaal voor het verwijderen van zwarte roet, oude verflagen en graffiti. Bovendien komt de originele kleur terug tevoorschijn.

  Lees meer

 • Onder gevelreiniging onder druk verstaat men het gebruik van druk ( perslucht )  voor de aansturing van water en/of straalmiddelen. Er kan gereinigd worden met of zonder water en straalmiddelen. Het water dat gebruikt wordt, kan koud of warm / stoom gebruikt worden. De druk kan steeds aangepast worden a.h.v. de ondergrond en de soort vervuiling. Zo is het perfect mogelijk een gevel te reinigen onder lage druk. Hogedrukreiniging wordt gebruikt voor lichte tot zware vervuiling.

  Lees meer

 • Door middel van druk, warm water en warme stoom is het mogelijk om oppervlaktevervuiling te verwijderen van buitengevels in baksteen, betonsteen, kalkzandsteen enz... Deze methode is ideaal om lichte vervuiling zoals mossen, algen en resten van klimop te verwijderen. Deze gevelreiniging zorgt er niet altijd voor dat de originele kleur van de ondergrond weer zichtbaar is.

  Lees meer

 • Chemische gevelreiniging is een techniek waarbij men chemische producten op de gevels gaat aanbrengen. Deze methode spoelt verfresten, roet en coatings weg. Het is ideaal om zwaar vervuilde gevels en hardnekkige vervuiling te verwijderen.

  Lees meer

Gevel herstellen

Nadat men een gevelreiniging heeft doorgevoerd, gaat men een gevelinspectie uitvoeren en de staat van de buitengevel controleren. Door het reinigen kan het zijn dat een gevelrenovatie aan de orde is daar broos steenmateriaal losgekomen is door de druk van het reinigen. Hierbij gaat men over tot herstellen van het metselwerk, hervoegen van metselwerk, herstellen van scheuren enz...

Gevel beschermen

Na het herstellen van de buitengevel dient men deze preventief te beschermen. Hierbij gaat men de gevel impregneren of voorzien van een beschermlaag dewelke water en vuil afstoot. Men noemt deze methode van bescherming ook wel hydrofoberen. Hierdoor krijgen slagregen en doorslaand vocht niet meer de kans om de buitengevel binnen te dringen.

Welke soort gevel reinigen?

Afhankelijk van het soort materiaal dat vervuilt is, kan men een type gevelreiniging toepassen. Broze gevelmaterialen dienen met zorg gereinigd worden.

Aard van vervuiling

Ook de aard van de vervuiling speelt een rol in de soort gevelbehandeling.

 • Zwarte aanslag
 • Witte aanslag / uitbloeiingen
 • Groene aanslag
 • Mossen
 • Algen
 • Grijze aanslag
 • Luchtvervuiling / Zure regen
 • Olie & vetten
 • Grafitti
 • Roet & rook
 • Onkruid & klimplanten
 • Uitwerpselen
 • Stof & zand
 • Vocht
 • Schimmel

Subsidies & premies gevelreiniging

Er zijn van de Vlaamse overheid subsidies te verkrijgen onder bepaalde voorwaarden. Je kan de subsidies en premies raadplegen via "Mijnverbouwpremie". Je kan enkel een premie verkrijgen als de verbeteringswerken uitgevoerd worden in combinatie met gevelisolatie. Hierbij moeten de werken ook uitgevoerd worden door een erkende gevelreiniger.

Prijs gevelreiniging

Hoeveel een gevel reinigen kost, is afhankelijk van een aantal factoren. Denk maar aan de aard van de vervuiling en de soort ondergrond. Deze zullen de methode van reiniging bepalen. Uiteraard zal ook de grootte van de gevel en de bereikbaarheid de prijs bepalen. Onderstaande tabel geeft een aantal richtprijzen weer.

Soort werk Prijs Offerte
Hogedrukreiniging €15/m² - €20/m²* Offerte
Zandstralen €10/m² - € 15/m²*
Offerte
Chemische reiniging €15/m² - €20/m² Offerte
Stoomreiniging € 5/m² - €10m²*
Offerte

* Bovenstaande prijzen zijn richtprijzen. Vraag steeds een vrijblijvende offerte aan om de kosten en prijzen te kunnen vergelijken. Pas dan kan je goed vergelijken en de beste aannemer kiezen.

Uw gevel laten schoonmaken?

Bestaande gevel laten reinigen? Vergelijk hier 4 prijzen via 1 offerte-aanvraag. Start uw offerte