Bestaande spouw isoleren

Om een bestaande muur te isoleren, zijn er een aantal mogelijkheden, waaronder het plaatsen van na-isolatie in bestaande spouwmuren.

Buitengevels, gebouwd na de tweede wereldoorlog gebouwd werden toen soms voorzien van een binnenspouwblad, buitenspouwblad en een luchtspouw. Daar de isolatienormen vandaag de dag steeds strenger worden, gaat er te veel warmte verloren via de niet-geïsoleerde spouwmuur. Daarom is het opvullen van een oude spouwmuur met spouwmuurisolatie één van de opties om warmte te besparen waardoor je tot 25% energie kan besparen !

Voordelen spouwmuurisolatie

 • + geen kap- of breekwerk 
 • + minder energieverbruik
 • + lagere stookkosten
 • + beter leefcomfort
 • + beter EPC score
 • + meerwaarde woning bij verkoop
 • + binnen en buitenafwerking blijven intact
 • + geen verlies van binnenruimte
 • + uitzicht van de woning blijft
 • + geen bouwvergunning nodig
 • + bijna geen opkuis
 • ...

Inpectie van gevel en spouw

Vooraleer de spouw opgevuld wordt, gaat men eerst een grondige inspectie uitvoeren. Dankzij een aantal criteria wordt bepaald over het mogelijk is om de spouw te vullen en of de staat van de buitengevel voldoet indien er een spouwvulling zou komen.

Eerst en vooral dient men uitsluitsel te krijgen of men al dan niet met een spouwmuur te maken heeft. Oude buitenmuren werden vroeger ook opgetrokken in volle en dikke buitenmuren zonder spouw. Indien er open stootvoegen aanwezig zijn, heeft men meestal te maken met een luchtspouw. Ook de dikte van de buitenmuur speelt een rol, is deze ongeveer 20-30cm dik, dan is de kans groot dat je maken hebt met een spouwmuur. Wil je 100% zeker zijn, dan kan je een klein gaatje boren. Schiet de boor na +/- 10 cm boren door de muur, dan zit je waarschijnlijk in de luchtspouw.

Ook wordt er een studie gemaakt van de huidige staat van de buitengevel m.b.t. de naadloosheid. Aangezien de spouw na het opvullen 100% luchtdicht moet zijn, moeten alle koudebruggen verholpen worden en de staat van het voegwerk moet in orde zijn ( loszittende voegen / ontbrekende voegen ). Er mogen in het metselwerk geen gaten en scheuren aanwezig zijn die kunnen leiden tot koudebruggen of verlies van spouwisolatie. Zijn er problemen met doorslaand vocht of opstijgend vocht in de buitengevels, dan dient eerst de oorzaak aangepakt te worden. Staat de gevel in zeer slechte staat waardoor er stabiliteitsproblemen kunnen ontstaan, dan zal men geen na-isolatie uitvoeren.

Via een endoscoop ( camerainspectie ) zal men de spouw onderzoeken op vervuiling ( bvb. mortelbaarden ), obstakels en doorgeroeste spouwhaken dewelke een goede vulling van de spouw kunnen verhinderen. Zijn er toch zaken dewelke niet voldoen aan de hoge eisen van na-isoleren, dan zal men in de offerte aangeven wat aangepakt dient te worden. Er wordt een oplossing geboden voor elk probleem met bijhorende prijsvoering.

Wanneer niet geschikt / nadelen van spouwmuurisolatie

In sommige gevallen blijkt de buitengevel na inspectie niet geschikt of is spouwisolatie niet geschikt om te gebruiken:

 • te kleine spouw ( < 50 mm )
 • te veel vervuiling in de spouw
 • doorgeroeste spouwankers
 • geen geschikt metselwerk ( geglazuurd metselwerk = condensatie )
 • woning is gelegen in een gebied met veel windbelasting ( kust / open vegetatie )
 • stabiliteitsproblemen
 • gevel staat veel bloot aan slagregen
 • geschilderde gevel ( afwerking met niet-damp open verf )

Soorten spouwmuurisolatie

Enkel gecertificeerde isolatiematerialen komen in aanmerking om bestaande gevel na te isoleren. Alle isolatiematerialen moeten hoog isolerend zijn, waterafstotend en moeten kunnen ademen.

Kunststofschuimen

 • PUR spouwmuurisolatie ( polyurethaan )
  Isolatiekorrels bestaan uit gebonden geëxpandeerde polystyreenkorrels ( EPS ), bestemd voor het na-isoleren van bestaande spouwmuren uit metselwerk of andere steenachtige spouwbladen met een luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm. De isolatie wordt aangebracht door middel van een inblaastechniek via tijdelijk aangebrachte vulopeningen. Deze techniek is zowel toepasbaar bij nieuw- als bij vernieuwbouw. De isolatiekorrels hebben meestal een grijze kleur en hebben een doorsnede tussen 1,8 tot 6,3 mm. Het bindmiddel is een soort dispersielijm op waterbasis van ethyleenvinylacetaat polymeer. Na verdamping van de in het bindmiddel aanwezige vloeistof, verliezen ze hun mobiliteit en vormen uiteindelijk een aaneen geklitte massa in de spouw.

 • UF spouwmuurisolatie ( ureum formaldehyde )
  Minder geschikt als spouwmuurisolatie daar de isolatie water opneemt, waardoor de isolerende waarde daalt.

Vezels of isolatievlokken ( waterafstotend gemaakt )

 • Glaswol spouwmuurisolatie 
 • Rotswol spouwmuurisolatie 

Granulaten

 • EPS ( geexpandeerd polystyreen )  spouwmuurisolatie 
 • Silicaatschuimkorrels spouwmuurisolatie 
 • Aerogelgranulaten spouwmuurisolatie 
 • Perliet spouwmuurisolatie 
 • Vermiculiet spouwmuurisolatie 
 • XPS ( geextrudeerd polystyreen ) spouwmuurisolatie 

Alternatieve materialen

 • Cellulosevlokken
 • Groene materialen ( zaagmeel, houtschilfers, papiersnippers, pluimen, kurk, wol ... )

Werkwijze spouwmuurisolatie plaatsen

 • Inspectie: via een endoscoop gaat men de spouw inspecteren op vervuiling, de staat van de spouwankers nazien en eventuele obstakels detecteren.
 • Gaten boren: om de gevel zo min mogelijk te beschadigen worden de vulopeningen voorzien op de kruising tussen een horizontale en verticale voeg en op regelmatige afstand. Ze worden aangebracht volgens een omschreven patroon. ( diamant patroon of rechthoekig patroon ). Hoe kleiner de diameter van de mondopening van het spuitpistool, hoe dichter de boorgaten van elkaar gelegen zijn. ( 22 mm mondgat = 100 cm / 18 mm mondgat = 60 cm )
 • Isolatie spuiten: aanbrengen van de spuitmond in de boorgaten, na-isolatie van beneden naar boven aanbrengen. Alle ventilatiekanalen dienen voor de werken afgesloten te worden van de spouwisolatie. Spouwen met buren moeten afgesloten worden.
 • Gaten opvullen: na de werken worden de gaten terug dichtgemaakt in het kleur van het voegwerk.

Warmteverliezen

Een thermograaf kan optioneel een warmtescan van de woning na de uitvoering van de spouwmuurisolatie nemen. Infrarood-thermografie is de meest perfecte en snelste manier om, zonder kap- en breekwerk, bouwgebreken op te sporen en te bewijzen. Warmteverlies, vocht en luchtlekken worden zichtbaar via een kleurrijk warmtebeeld. Ontbrekende of slecht geplaatste isolatie / luchtlekken kunnen opgespoord worden en worden verholpen.

Ventilatie

Door het opvullen van oude spouwmuren, maakt men de buitengevel bijna 100% luchtdicht. Hierdoor valt de natuurlijke ventilatie en verluchting via de buitengevel weg. Hierdoor kunnen er vochtproblemen in de vorm van condensatie ontstaan. Een veel voorkomend probleem is schimmelvorming. Dit kan je voorkomen door voldoende te verluchten. Vraag raad aan je vakman !

Welke spouwmuurisolatie kiezen

Welke na-isolatie het best geschikt is hangt af van je budget, de gebruikte gevelmaterialen en je persoonlijke voorkeur. Sommige mensen willen natuurlijk / milieubewust isoleren en kiezen voor een natuurlijk isolatiemateriaal. Andere mensen moeten bijvoorbeeld kiezen voor PUR omdat ze met een vrij kleine spouw zitten (PUR heeft een zeer hoge isolatieaarde). Aangezien dit één van de duurste muurisolaties is, moeten ze uiteraard rekening houden met hun budget. Wij raden aan om samen met je vakman de mogelijkheden te overlopen en de kosten in kaart te brengen zodoende je goed op de hoogte bent van de isolatiekosten.

Premie spouwmuurisolatie

Er zijn in Vlaanderen premies en subsidies te verkrijgen van 6 €/m2 voor het isoleren van een bestaande spouw door een erkende aannemer met verplicht ATG (STS 71-1). Vanaf 2018 wordt het verlaagt naar 5 €/m2. Voorwaarde is dat de spouw minimaal 5 cm dik is en de isolatiewerken door een erkende vakman worden uitgevoerd.

Meer informatie, voorwaarden en de laatste subsidies kan je hier vinden:

Prijs na-isoleren spouwmuur

Het aantal m², de dikte van de spouw, het gebruikte soort isolatie en eventuele gebreken aan de buitengevels die dienen weggewerkt worden, bepalen uiteindelijk de prijs. Vraag steeds een gratis spouwdiagnose aan om een gratis bezoek aan huis aan te vragen.

Soort na-isolatie Prijs Offerte
Inblaaswol Op aanvraag Offerte
PUR schuim Op aanvraag Offerte
Isolatiekorrels / parels Op aanvraag Offerte
Steenwol vlokken Op aanvraag Offerte

Gevel laten na-isoleren?

Vergelijk hier 4 prijzen via 1 offerte-aanvraag. Start uw offerte