Betonherstelling & betonrenovatie gevels

Ook gevelelementen in beton worden aangetast en vertonen op termijn betonrot. Het beton herstellen, versterken en beschermen maakt deel uit van de renovatie van buitengevels.

Betonrot herstellen

Buitengevels in beton of gevels die betonelementen bevatten worden aan de buitenlucht blootgesteld waardoor ze vuil worden of op termijn tekenen van betonrot beginnen vertonen. Door o.a. de invloed van kooldioxide ontstaat het doorroesten van de in het beton aanwezige staal ( wapening ). Het minderwaardig beton zal betonscheuren vertonen en vervolgens afbrokkelen. Betonrot is op termijn gevaarlijk omdat het de werking van het staal kan beïnvloeden en de stabiliteit kan verzwakken.

Betonreparatie is in dat geval dringend aan de orde omdat het stabiliteitsproblemen kan veroorzaken. Kleine haarscheurtjes kunnen al voldoende zijn om het beton verder aan te tasten. Bij de opbouw van gevels van woningen worden tal van betonelementen gebruikt. Specialisten staan in voor de inspectie, herstelling, versterking en bescherming van beton. Over het algemeen zal men eerst alle loszittende stukken verwijderen tot aan het staal verwijderd worden. Vervolgens zal men alles vuil- en stofvrij maken.

Gratis offerte aanvragen

Betonherstelling kan geschieden door het aanbrengen van hydraulische reparatiemortels ( PCC-mortel, CC-mortel, epoxy) betonprimers, en scheurinjecties of betoninjecties. De herstelling wordt zowel manueel als machinaal uitgevoerd. Om verdere corrosie van het staal te voorkomen kan men gebruik maken van de zogenaamde '"kathodische bescherming". Kathodische bescherming is een systeem waarbij door middel van het aanbrengen van een elektrische spanning de corrosiestroom wordt gecompenseerd, waardoor de corrosie stopt.

Betonnen raam- en deuromlijstingen

Betonelementen die zich rondom ramen en deuren bevinden en te kampen krijgen met betonproblemen moeten gereinigd worden, hersteld worden en nadien beschermt te worden. Zeker betonnen lateien moeten gerenoveerd te worden om ze de stabiliteit van de buitengevel kunnen beïnvloeden. Tijdens een gevelrenovatie of een gevelreiniging moeten zichtbare gebreken aangepakt worden. Een betonherstelling, reiniging en een betoncoating maakt het beton terug gezond.

Betonnen gevelpanelen & elementen

Sommige gebouwen worden opgetrokken in betonnen gevelelementen zoals de betonnen gevelbekleding of gevelpanelen. Denk maar aan sandwichpanelen en gevelelementen in prefab beton of architectonisch beton. Architectonisch beton wordt veel toegepast bij de opbouw van balkons, terrassen, luifels, kroonlijsten, gevelpanelen, erkers... Een juiste behandeling, reiniging en bescherming zal de levensduur en de esthetiek van het beton gevoelig verhogen.

Betoninjectie

Beton is een "levend" bouwmateriaal dat door invloed van warmte en koude, interne en externe druk te kampen heeft met krimp en uitzetting. Temperatuur en spanning beïnvloeden de werking van het beton. Een goede samenstelling van het beton, een correcte plaatsing van wapeningsstaal, de juiste dimensies van het beton moeten alle krachten in het beton kunnen opvangen. Is dat niet het geval dan zullen betonscheuren optreden. Scheuren in beton worden opgevangen en herstelt d.m.v. scheurinjecties of betoninjecties. Injectiestoffen op basis van cement, epoxy, acrylaat en polyurethaan zijn mogelijk om duurzame resultaten te bereiken.

Gratis offerte aanvragen

Betonreiniging

Betonnen gevels hebben ook te kampen met vervuiling. Denk maar aan de aanwezigheid van organische vervuiling zoals algen, uitwerpselen, mossen en schimmels. Maar ook de aanwezigheid van atmosferische vervuiling zoals luchtvervuiling, roet, zwarte aanslag of graffiti zorgen op termijn voor betonproblemen. Betonnen gevels of gevelelementen kunnen op verschillende manieren gereinigd worden. Zowel warm als koud hogedrukreinigen, zandstralen als chemische reiniging behoren tot de mogelijkheden. Ook graffiti verwijderen vraagt om een speciale aanpak. Een anti-graffitibehandeling op beton is de beste oplossing om je betongevel te beschermen tegen ongewenste bezoekers.

Betonnen gevels beschermen

Speciale betonprimers en betonverven beschermen betonelementen en betonnen buitengevels. Bovendien geven ze de gevels terug een mooi kleurtje. Ook beton impregneren of hydrofoberen zorgt ervoor dat het beton minder water zal opnemen. Hierdoor worden vochtproblemen beter vermeden. Getinte of kleurloze coatings worden toegepast na een betonherstelling of betonrenovatie en moeten het beton jarenlang beschermen. Een ander alternatief is het plaatsen van een nieuwe gevelbekleding op beton.

Prijs betonherstelling

Soort werk Prijs met m²* Offerte
Betonherstelling Op aanvraag Offerte
Betonbescherming Op aanvraag Offerte

Beton laten herstellen?

Vergelijk hier 4 prijzen via 1 offerte-aanvraag. Start uw offerte